השקעות בהשלמות הון


  • הכסף המושקע באמצעות קרן קלע משמש אך ורק לשם מימון השלמות הון לחברות ולעסקים מבוססים וסולבנטיים, שעברו בדיקה מקיפה של המערכת הבנקאית ונמצאו מאושרים לקבלת אשראי. סכום ההלוואה לצורך השלמות הון מוחזר לקרן קלע תוך פרק זמן קצר מאוד, בדרך כלל עד 72 שעות ממועד קבלת ההלוואה מהבנק, בתוספת עמלה עליה הוסכם מראש.

    התהליך הייחודי המאפיין את ההשקעה בהשלמות הון באמצעות קרן קלע אינו חושף את כספי המשקיעים לאפיקי השקעה מסוכנים בעלי תנודתיות גבוהה, ומקנה ביטחון וריבית קבועה בגין ההשקעה. התהליך הקבוע וקצר המועד מאפשר לקרן קלע לבצע מספר רב של עסקאות מימון ולהבטיח למשקיעיה השקעה סולידית בסיכון מינימאלי, בריבית קבועה וגבוהה ביחס לרמת הסיכון הנמוכה הגלומה בהשקעה.